3:59 pm - Friday May 22, 2015
Cờ tướng online Cờ tướng online .Org
4.5 72360

Tag Archives: viet son co tuong

Sự phối hợp tác chiến giữa các quân - Song Binh phối hợp

Cờ Tướng Nhập Môn: Chương IV Sự phối hợp tác chiến giữa các quân – Song Binh phối hợp

Cờ Tướng Nhập Môn: Chương IV Sự phối hợp tác chiến giữa các quân – Song Binh phối hợp 4. Song Binh phối hợp Song Binh phối hợp có thể hoàn thành những nhiệm vụ đơn giản, nhưng chúng hành...
Cờ Tướng Nhập Môn: Chương 1 - Bàn cờ, quân cờ và luật chơi (2)

Cờ Tướng Nhập Môn: Chương 1 – Bàn cờ, quân cờ và luật chơi (2)

Cờ Tướng Nhập Môn: Chương 1 – Bàn cờ, quân cờ và luật chơi cờ tướng (2) Quân cờ Quân cờ được phân chia thành hai bên đối nghịch nhau. Khi bắt đầu ván cờ, mỗi bên có 16 quân cùng...
Cờ tướng nhập môn

Cờ Tướng Nhập Môn: Chương 1 – Bàn cờ, quân cờ và luật chơi (1)

Chương 1