2:32 pm - Saturday May 25, 3072
Cờ tướng online Cờ tướng online .Org
4.5 72360

Tag Archives: co tuong truc tuyen

Thương tùng nghênh khách

Thương Tùng nghênh khách

THẾ SỐ 8 tiên thắng   Trắng đi trước : 4C Đen đi sau : P-M-C-1T   Cách giải 1)C5-6 ! P2/2 2)C5-4 Tg/1 3)Cs-5 a)………..P2/2 4)C6.1 P2-6 5) C5.1 Tg/1 6)C6.1 1-0 b)………..C1.1 4) C4-5 Tg/1 5) Cs-6 P2/3 6) Cs.1 C3.1...
Pháo Mã ngẫu kỳ

Pháo mã ngẫu kỳ

THẾ SỐ 7 tiên thắng Trắng đi trước : P-M Đen đi sau : P-M-5C-2S-T   Cách giải 1) M6.7 Tg/1 2) M7.5 Tg-5(1) 3) M5.3 Tg-4 4) M3/5 Tg-5 5) M5/3 Tg-4(2) 6) M3.5 Tg-5 7) M5/4 Tg-4 8) P1-6 M5.4 9) M4.6 T1/3(3) 10) M6.8 S4/5 11)...
Hải để tầm châu

Hải để tầm châu

THẾ SỐ 6 tiên thắng Trắng đi trước : X-C Đen đi sau : X-1S-1T   Cách giải 1) C7-6 X6.2(1) 2) C6-5 X6/2 3) X5.4 Tg.1 4) C5-4 X6.2 5) C4-3 X6/2 6) X5.1 X6.2 7)X3-4 1-0   Chú giải (1) nếu đi tượng thì cũng...