9:23 am - Tuesday May 26, 2015
Cờ tướng online Cờ tướng online .Org
4.5 72360

Tag Archives: choi co tuong tren mang

Nịch tử 1-2-3

Nịch tử 1-2-3

Thế số 1 – Tiên Thắng Trắng đi trước : 1X-1P-2S Đen đi sau : 2X-C-2S Cách giải 1) X2.3 Tg/1 2) P4.5  1-0 Chủ giải Chú giải Nịch tử có nghĩa là chết ngạt, đen thua vì không có nước đi, nếu...
Sự phối hợp tác chiến giữa các quân - Xe, Pháo, Mã phối hợp

Cờ Tướng Nhập Môn: Chương IV Sự phối hợp tác chiến giữa các quân – Xe, Pháo, Mã phối hợp

Cờ Tướng Nhập Môn: Chương IV Sự phối hợp tác chiến giữa các quân – Xe, Pháo, Mã phối hợp 14. Xe, Pháo, Mã phối hợp Ta xem các thế cờ sau: Thế 1: Bỏ Xe bức Tướng Ván cờ: 1. X9.3 S5/4...
Sự phối hợp tác chiến giữa các quân - Pháo, Mã, Binh phối hợp

Cờ Tướng Nhập Môn: Chương IV Sự phối hợp tác chiến giữa các quân – Pháo, Mã, Binh phối hợp

Cờ Tướng Nhập Môn: Chương IV Sự phối hợp tác chiến giữa các quân – Pháo, Mã, Binh phối hợp 13. Pháo, Mã, Binh phối hợp Các binh chủng này phối hợp với nhau tạo ra nhiều tình huống sôi...
Sự phối hợp tác chiến giữa các quân - Pháo, Tốt phối hợp

Cờ Tướng Nhập Môn: Chương IV Sự phối hợp tác chiến giữa các quân – Pháo, Tốt phối hợp

Cờ Tướng Nhập Môn: Chương IV Sự phối hợp tác chiến giữa các quân – Pháo, Tốt phối hợp 9. Pháo, Tốt phối hợp Chúng ta xem hai thế cờ Pháo, Tốt phối hợp như sau: Thế 1: Vây địch đường...
Bàn cờ tướng

Quất Trung Bí – Tập 1

Quất Trung Bí là tác phẩm cổ điển về cờ Tướng nổi tiếng nhất trong kho tàng lý thuyết cờ Tướng thế giới.