11:44 am - Thursday May 28, 2015
Cờ tướng online Cờ tướng online .Org
4.5 72360

Quất Trung Bí – Tập 1

Quất Trung Bí là tác phẩm cổ điển về cờ Tướng nổi tiếng nhất trong kho tàng lý thuyết cờ Tướng thế giới. Đã gần 400 năm qua, biết bao nhiêu thế hệ những người chơi cờ Tướng đã coi đây là quyển sách gối đầu giường của mình. Quất Trung Bí giải đáp được những vấn đề: đâu là những nước đi chính xác, đâu là những nước đi sai lầm, đi tiên có thắng không, chấp tiên có thắng không, chấp 1 Mã có thắng không, những thế cờ tàn nào thì thắng, thế nào thì hòa… Quất Trung Bí trình bày hàng loạt thế trận quan trọng nhất trong cờ Tướng mà ai chơi cờ cũng sẽ gặp phải.

Filed in: Sách cờ

No comments yet.

Leave a Reply